1- Sular, depolara girdikten 4~6 ay sonra, fiziksel ve kimyasal reaksiyona uğrar ve suda bulunan demir, mangan,
yosun ve kireç gibi maddeler sudan ayrılarak depoları kirletirler.
2- Kapakları açık olan depoların içlerine, toz, çamur ve yabancı cisimlerle çevredeki kirli sular girmektedir. Bu
tür depolarda fare ölüsü, solucan, sivrisinek ve kurtçuklara rastlanmaktadır.
3- Gizli kırıklardan su borularına giren kirli ve atık sular, ters vakumlarla depolara kadar gelmektedir.
4- Kirli depolara monte edilen arıtma cihazları bozulduğundan, insanlar farkında olmadan kirli suları içmektedir.
5- Depolarda, inşaat sonrası hijyenik temizlik ve dezenfeksiyon yapılmadığı için zamanla mikroplar üretmekte
ve bu da, Tifo, Kolera, Sarılık, İshal gibi hastalıkların çoğalmasına neden olmaktadır.
6- İzolasyonu ve kaplaması iyi yapılmayan depolardan sızarak boşa akan sular, temel ve kolonlarda korozyon yaparak, binayı risk altına sokmaktadır.

Dünya Sağlık Teşkilatı, hastalıkların % 80’nin kirli sulardan bulaştığını açıklamıştır. {Sarılık (hepatit), Tifo, Tifüs ve Kolera gibi}. Musluklardan akan, çamurlu, paslı, bulanık ve çürük kokulu sular, depoların kirlenme belirtileridir. Depolardan gelen suları içmesek bile, meyve ve sebzelerin yıkanmasında, dişlerin fırçalanmasında ve banyolarda kullandığımız için sağlığımız direkt etkilenmektedir.

Sağlınız için: depolarınızı yılda en az iki kez HİJYENİK olarak temizlettiriniz!!!

DEPOLARIN KİRLİLİĞİ BİZİ NASIL ETKİLER? Depolardaki suları içmesek bile, sebze ve meyvelerin yıkanması, dişlerimizin fırçalanması,ile de mikroplar vücudumuza girmektedir. Dünya Sağlık Teşkilatı, hastalıkların %80’inin kirli ve mikroplu sulardan meydana geldiğini açıklamıştır(Tifo, Tifüs, Dizanteri, Kolera ve Hepatit gibi) . Ayrıca depolarında görülen pas ve kum tanecikleri, hidrofor, arıtma cihazı, çamaşır ve bulaşık makinalarımızı tahrip ederek bozmaktadır.
Sayın Yönetici; son günlerde piyasada görülen sıradan kişi ve kuruluşlar, sağlığımızla bu kadar doğrudan ilgili bir konu olan su depolarını hiç önem vermeden deterjan,çamaşır suyu ve hatta yalnız basınçlı su ile yıkamaktadırlar. Bu tip mekanik temizliklerde, pas, mangan ve zararlı mikroplar depo yüzeylerinden çıkarılamadığı için HİJYENİK bir temizlik de sağlanamaz. Günümüzde, yalnızca depoların HİJYENİK temizliği ve dezenfeksiyonu için üretilmiş maddeler bulunmaktadır.
Depolarınızın temiz, sağlıklı ve hijyenik kalmasını için, lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz!
I. Depolarınızı, mutlaka uzmanlığından emin olduğunuz kişilere, HİJYENİK olarak temizlettiriniz.
II. Depo kapaklarını kapalı tutarak yabancı cisimlerin girmesini engelleyiniz.
III. Depoların hava sirkülasyonunu sağlayınız.
IV. Depolarda paslanma, sıva dökülmesi, çatlaklar ve su kaçakları varsa özel yalıtım malzemeleriyle kaplatınız.
V. Su depoları inşa edilirken kaplama ve izolasyon malzemenin seçimine ve dikkat ediniz.