1. GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Siteyi her kullanışınızda o an yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabi olacaksınız ve Siteyi her ziyaretinizde koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmelisiniz. DEPOTEM, işbu Gizlilik Politikasında zaman zaman değişiklik yapabilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayımlandığı an itibariyle geçerli olacaktır. Bu Gizlilik Politikasına ilişkin sorularınız veya burada ele alınmayan sorunlarınız olması durumunda lütfen işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan iletişim kanalları aracılığıyla DEPOTEM ile iletişime geçiniz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2.1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 119962-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0292 0937 7170 0001 MERSİS numaralı, şirket merkezi İçerenköy Mah. Alanaldı Cad. Atılgan Sok. No:5 /A Ataşehir/İSTANBUL adresinde bulunan, Anadolu Yakası Telefon: +90 (216) 464 28 67 – +90 (216) 416 87 35 Avrupa Yakası Telefonu: +90 (212) 424 10 64, Fax: 0216 464 88 72 telefon numaraları ile iletişim kurulabilen, DEPOTEM DEZENFEKTE, YALITIM İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’ dir.

2.2. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebepler ve İşlenme Amaçları

DEPOTEM, yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. Kişisel Verilerinizin Korunmasına yönelik politikamıza https://www.depotem.com/kisisel-verilerin-korunmasi.html sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Site’de yürütülen faaliyetler kapsamında Kişisel verileriniz DEPOTEM tarafından aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır. Site’de yer alan DEPOTEM ile iletişime geçmenize ve görüş ve önerilerinizi iletmenize yarayan “Bize Ulaşın” formu Site’de yer alan çerezler ve benzer teknolojiler (Sitede kullanılan çerezler prensip olarak kişiyi belirlenebilir kılmamaktadır, lütfen detaylı bilgi aşağıda yer alan çerez Hakkında Bilgilendirme adlı kısmı inceleyiniz). Kişisel verileriniz, Site’nin ziyareti, Site’de sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz, Site aracılığıyla bize ulaştırdığınız görüş ve önerileriniz ile ürünlerimize / hizmetlerimize yönelik soru ve cevaplarınızın takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve Site’nin geliştirilmesi, DEPOTEM tarafından hazırlanan haber bülteni v.b. yayın ve içeriklerin gönüllü olarak talep etmeniz halinde sizlere gönderilmesi, mesleki faaliyetlerimiz ile ilgili güncellemelerin tarafınıza bildirilmesi, Site ve koşullarındaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi, resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amacıyla işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenebilecektir. Bu kapsamda kişisel verileriniz DEPOTEM tarafından KVKK Madde 5/2 kapsamında ayrıca kanunlarda açıkça öngürülmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, şirketin meşru menfaatleri için zorunlu olması, kullanıcının kendisi tarafından aleniştirilmiş olması halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir. Yukarıdaki işleme amaçlarına ek olarak açık rızanızı vermeniz halinde Kişisel Verileriniz size doğrudan pazarlama ve tanıtım amaçlı ileti gönderilmesi ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet anketleri yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

2.3. Kişisel Verilerinizin üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı

Kişisel verileriniz DEPOTEM tarafından kullanıcıların Site’den ve Site üzerinde yürütülen faaliyetlerden faydalanması, Site’nin veri güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere iş bu Gizlilik Politikası’nda anılan amaçlar dahilinde ve bu amaç ile sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri gibi) aldığımız üçüncü kişilere, iş ortakları, hizmet sağlayıcılar, danışmanlık firmaları, ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere mahkeme veya hakem heyeti gibi uyuşmazlık çözmekle yetkilendirilmiş resmi kurum ve kuruluşlara ve aktarılabilmektedir.

2.4. Verilerinizin Korunması

DEPOTEM, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. Internet sitemizi ve diğer sistemlerimizi kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak korumaktayız. Kişisel verilerinizi gönderdiğinizde bu verilerinizi korumak için en üst çabayı göstermemize rağmen, internet veya herhangi bir genel ağ üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100 güvenli olduğu garanti edilemez. Site üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, DEPOTEM uygulamaların gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişklin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

2.5. Verilerin İşlenme Süresi

İşbu Gizlilik Politikası’nda anılan kanallar vasıtasıyla DEPOTEM ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükarda işbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen işleme amaçları ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

2.6. Haklarınız

KVKK Madde 11 uyarınca Şirketimize başvurarak; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle İnternet Sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz. Aşağıda yer alan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla, Adres: Alanaldı Cad. Atılgan Sok. No:5 /A Ataşehir/ İstanbul, Türkiye Aşağıdaki e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,

E- posta adresi : bilgi@depotem.com

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kurum tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kurum tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. DEPOTEM, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması halinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

2.7. çerezler Hakkında Bilgilendirme

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, sitemiz cihazınıza bir çerez gönderecektir. Bu çerez, sabit diskinizde saklanan ve bilgisayarınızın internet sitemize eriştiğini bize bildiren küçük bir bilgi parçasıdır. Bu çerez sizi doğrudan tanımlama yetisine sahip değildir. Kişisel bilgilerinizi internet sitemizi nasıl kullandığınız bakımından işleyeceğiz ve çerezlerimizi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda ve en popüler sayfaların hangileri olduğunu ve site kullanımının hangi zamanlarda zirve yaptığını belirlemek, aynı zamanda İnternet Protokolü (IP) adresleri, yönlendirme yapan internet sitesi adresleri, uygulama faaliyet kayıtları ve hata kayıtları gibi içeriği iyileştirmek ve internet sitemizin navigasyonunu daha kolay hale getirmek için kullandığımız diğer bilgileri elde etmek amacıyla kullanırız. DEPOTEM; sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve internet sitesinin iyileştirilmesi amacıyla kullanıcıların internet sitemiz ile etkileşimleri hakkında trend bilgileri edinmek için Google Analytics ve benzeri araçları kullanmaktadır. Google Analytics, ziyaretçi etkileşimlerini rapor etmek için birinci şahıs çerezlerini kullanmaktadır. Bu çerezler mevcut ziyaretin hangi saatte yapıldığı, ziyaretçinin siteyi daha önceden ziyaret edip etmediği ve ziyaretçiyi internet sitesine yönlendiren sitenin hangisi olduğu gibi bilgilerin saklanması için kullanılırlar. Google Analytics ile ilgili daha fazla bilgi, Google’ın Gizlilik Politikası bağlantıları ve Google Analytics sisteminden çıkma aracı için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret edin. DEPOTEM’in kendi internet sitelerinde kullanıyor olabileceği üçüncü şahıs çerezlerin listesi aşağıdadır: çerez adı Süre bitimi ai_user hiçbir zaman nmstat 909 gün use_cookies 274 gün s_fid 657 gün __atuvc 722 gün ASP.NET_SessionId session SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE 3652 gün _ga 730 gün _gid 1 gün _gat 1 dakika __hstc 789 gün __hssrc session __hssc 30 dakika hubspotutk 3650 gün ai_session 30 dakika çerezleri kullanmak istemiyorsanız tarayıcı ayarlarınızı çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Bu ayarlar genellikle tarayıcınız için “seçenekler” veya “tercihler” menüsünde bulunur. Daha fazla bilgiyi burada veya tarayıcınızın Internet Explorer’da çerez Ayarları Chrome’da çerez ayarları Firefox’ta çerez ayarları Safari’de çerez ayarları