1. GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Siteyi her kullanışınızda o an yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabi olacaksınız ve Siteyi her ziyaretinizde koşulları kabul
ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmelisiniz. DEPOTEM, işbu Gizlilik Politikasında zaman zaman değişiklik
yapabilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayımlandığı an itibariyle geçerli olacaktır.
Bu Gizlilik Politikasına ilişkin sorularınız veya burada ele alınmayan sorunlarınız olması durumunda lütfen işbu Gizlilik
Politikası’nda yer alan iletişim kanalları aracılığıyla DEPOTEM ile iletişime geçiniz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2.1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 119962-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0292 0937 7170 0001 MERSİS numaralı, şirket merkezi

İçerenköy Mah. Alanaldı Cad. Atılgan Sok. No:5 /A Ataşehir/İSTANBUL adresinde bulunan, Anadolu Yakası Telefon: +90 (216) 464 28 67 – +90 (216) 416 87 35

Avrupa Yakası Telefonu: +90 (212) 424 10 64, Fax: 0216 464 88 72 telefon numaraları ile iletişim kurulabilen,

DEPOTEM DEZENFEKTE, YALITIM İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’
dir.

2.2. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebepler ve İşlenme Amaçları

DEPOTEM, yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm
yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin
hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Kişisel Verilerinizin Korunmasına yönelik politikamıza https://www.depotem.com/kisisel-verilerin-korunmasi.html sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Site’de yürütülen faaliyetler kapsamında Kişisel verileriniz DEPOTEM tarafından aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla otomatik
veya otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır.
Site’de yer alan DEPOTEM ile iletişime geçmenize ve görüş ve önerilerinizi iletmenize yarayan “Bize Ulaşın” formu
Site’de yer alan çerezler ve benzer teknolojiler (Sitede kullanılan çerezler prensip olarak kişiyi belirlenebilir
kılmamaktadır, lütfen detaylı bilgi aşağıda yer alan çerez Hakkında Bilgilendirme adlı kısmı inceleyiniz).
Kişisel verileriniz, Site’nin ziyareti, Site’de sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz, Site aracılığıyla bize ulaştırdığınız
görüş ve önerileriniz ile ürünlerimize / hizmetlerimize yönelik soru ve cevaplarınızın takibi ve gerekli yönlendirmelerin
yapılması, sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve Site’nin geliştirilmesi, DEPOTEM tarafından hazırlanan haber bülteni v.b.
yayın ve içeriklerin gönüllü olarak talep etmeniz halinde sizlere gönderilmesi, mesleki faaliyetlerimiz ile ilgili
güncellemelerin tarafınıza bildirilmesi, Site ve koşullarındaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza
gönderilmesi, resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amacıyla işbu Gizlilik Politikası
uyarınca işlenebilecektir.
Bu kapsamda kişisel verileriniz DEPOTEM tarafından KVKK Madde 5/2 kapsamında ayrıca kanunlarda açıkça öngürülmesi, bir
sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması, bir hakkın
tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, şirketin meşru menfaatleri için zorunlu olması, kullanıcının kendisi
tarafından aleniştirilmiş olması halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.
Yukarıdaki işleme amaçlarına ek olarak açık rızanızı vermeniz halinde Kişisel Verileriniz size doğrudan pazarlama ve
tanıtım amaçlı ileti gönderilmesi ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet anketleri yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

2.3. Kişisel Verilerinizin üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı

Kişisel verileriniz DEPOTEM tarafından kullanıcıların Site’den ve Site üzerinde yürütülen faaliyetlerden faydalanması, Site’nin veri
güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere iş bu Gizlilik Politikası’nda anılan amaçlar dahilinde ve bu amaç ile sınırlı
olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program,
bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri gibi) aldığımız üçüncü kişilere, iş ortakları, hizmet sağlayıcılar, danışmanlık
firmaları, ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere
mahkeme veya hakem heyeti gibi uyuşmazlık çözmekle yetkilendirilmiş resmi kurum ve kuruluşlara ve
aktarılabilmektedir.

2.4. Verilerinizin Korunması

DEPOTEM, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin
kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. Internet sitemizi ve
diğer sistemlerimizi kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya ifşasına karşı
gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak korumaktayız. Kişisel verilerinizi gönderdiğinizde bu verilerinizi korumak için
en üst çabayı göstermemize rağmen, internet veya herhangi bir genel ağ üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100
güvenli olduğu garanti edilemez.
Site üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, DEPOTEM uygulamaların gizlilik politikalarına ve içeriklerine
ilişklin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

2.5. Verilerin İşlenme Süresi

İşbu Gizlilik Politikası’nda anılan kanallar vasıtasıyla DEPOTEM ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere
kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükarda
işbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen işleme amaçları ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

2.6. Haklarınız

KVKK Madde 11 uyarınca Şirketimize başvurarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle İnternet
Sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen
şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz.
Aşağıda yer alan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

Adres:
Alanaldı Cad. Atılgan Sok. No:5 /A Ataşehir/
İstanbul, Türkiye
Aşağıdaki e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden
göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı
veya mobil imzalı olarak,

E- posta adresi : bilgi@depotem.com

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kurum tarafından
belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kurum tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul
edilmeyecektir.
DEPOTEM, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması halinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

2.7. çerezler Hakkında Bilgilendirme

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, sitemiz cihazınıza bir çerez gönderecektir. Bu çerez, sabit diskinizde saklanan ve
bilgisayarınızın internet sitemize eriştiğini bize bildiren küçük bir bilgi parçasıdır. Bu çerez sizi doğrudan tanımlama
yetisine sahip değildir.
Kişisel bilgilerinizi internet sitemizi nasıl kullandığınız bakımından işleyeceğiz ve çerezlerimizi meşru menfaatlerimiz
doğrultusunda ve en popüler sayfaların hangileri olduğunu ve site kullanımının hangi zamanlarda zirve yaptığını
belirlemek, aynı zamanda İnternet Protokolü (IP) adresleri, yönlendirme yapan internet sitesi adresleri, uygulama faaliyet
kayıtları ve hata kayıtları gibi içeriği iyileştirmek ve internet sitemizin navigasyonunu daha kolay hale getirmek için
kullandığımız diğer bilgileri elde etmek amacıyla kullanırız.
DEPOTEM; sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve internet sitesinin iyileştirilmesi amacıyla kullanıcıların internet sitemiz ile
etkileşimleri hakkında trend bilgileri edinmek için Google Analytics ve benzeri araçları kullanmaktadır. Google Analytics,
ziyaretçi etkileşimlerini rapor etmek için birinci şahıs çerezlerini kullanmaktadır. Bu çerezler mevcut ziyaretin hangi saatte
yapıldığı, ziyaretçinin siteyi daha önceden ziyaret edip etmediği ve ziyaretçiyi internet sitesine yönlendiren sitenin hangisi
olduğu gibi bilgilerin saklanması için kullanılırlar. Google Analytics ile ilgili daha fazla bilgi, Google’ın Gizlilik Politikası
bağlantıları ve Google Analytics sisteminden çıkma aracı için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret
edin.

DEPOTEM’in kendi internet sitelerinde kullanıyor olabileceği üçüncü şahıs çerezlerin listesi aşağıdadır:

çerez adı Süre bitimi

ai_user hiçbir zaman

nmstat 909 gün

use_cookies 274 gün

s_fid 657 gün
__atuvc 722 gün

ASP.NET_SessionId session

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE 3652 gün

_ga 730 gün
_gid 1 gün

_gat 1 dakika
__hstc 789 gün

__hssrc session
__hssc 30 dakika

hubspotutk 3650 gün
ai_session 30 dakika

çerezleri kullanmak istemiyorsanız tarayıcı ayarlarınızı çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Bu ayarlar
genellikle tarayıcınız için “seçenekler” veya “tercihler” menüsünde bulunur. Daha fazla bilgiyi burada veya tarayıcınızın

Internet Explorer’da çerez Ayarları

Chrome’da çerez ayarları

Firefox’ta çerez ayarları

Safari’de çerez ayarları