Çok eski zamanlarda ve yıllarda tifo, dizanteri vb gibi olan salgın hastalıkların önlenmesinde yavaş olan kum filtresi gibi arıtma uygulamalarının yararı olduğu belirtilmektedir.
 Çok az olarak elektrik paralarına karşı olarak da suların sürekli olarak bakımlarının ve temiz depolardan kullanılması en iyi yöntemlerin başında ve ilk sırada yer almaktadır.
 Çok az olan elektrik parasına karşı olarak da suyun, sürekli olarak bakımlarını ve temiz olan depolardan kullanılması en iyi ve etkili yöntemlerin başında yer almaktadır.
 Büyük şehirlerde ise barajlar ilk sırada olmak üzere içme sularını sağlayan barajlarında da su doluluk oranlarının çok düştüğü ve bu sebeplerden dolayı da ilgili olan bütün belediyeler tarafından su kesintilerinin olacağından dolayı da su depoları her zaman için önemli bir yere sahip olmaktadır.
 Bütün su depoların, çamaşır suyu, deterjanlar, kireç vb gibi hijyen ve gerçek temizliği sağlamayan maddeleri kullanarak sıradan ve katkı sağlamayan kişilere temizlettirilmemesi gerekmektedir.
 Bütün işlemlerimiz her zaman için uzman ekibimiz tarafından özenli ve itinalı bir şekillerde yapılmaktadır.
 Bütün işlemlerimiz garantili, kaliteli ve sorunsuz bir şekilde yapılmaktadır.
 Bütün bu özel olan işlemleri uzman ve deneyimli olan firmamız tarafından siz değerli müşterilerimize kağıthane bölgesinde yapılmaktadır.
 Bunun nedeni ise yaşlıların ve çocukların bünyesinin ve vücutlarının dayanıksız olmasından kaynaklı olmaktadır.
 Bunun nedeni ise bulaşıcı olan birçok farklı hastalıkların yayılmasına neden olan patojen mikroorganizmaları yok etmede, içme sularında kötü tat ve kötü kokulara neden olan organik maddeleri ve organizmaları da uzaklaştir.mada temizleme işlemleri önemli bir yere sahip olmaktadır.
 Bunlarında ilk nedeni ise vücutlarının bakteri ve virüslere karşı dayanaksız olmasıdır
 Bunların nedeni ise çocukların ve yaşlı kişilerin vücudu daha dayanıksız oldukları için olası hastalıklara daha yakındırlar
 Bunların ilk nedeni ise su depolarının temizlenmemesi durumlarında olası bakterilerin ve mikropların içme sularına karışması ve insan sağlığına zarar vererek birçok hastalığı da beraberinde getirdiğidir
 Bunların başında ise saç, paslanmaz, fiber, beton, galvaniz, çelik vb olmaktadır.
 Bunların arasında kalacak olan bütün etkinlikte ise yapılan gerekli olan işlemler ise orta şekillerde ve düzeyde dezenfeksiyon olmaktadır.
 Bunlardan ilkinde ise yüksek olan düzeylerde dezenfeksiyon, ikincisine ise yine oldukça düşük olan şekillerde dezenfeksiyon denilmektedir.
 Bunlara sebebiyet vermemek için depolarınızı temizletmeniz gerekmektedir.
 Bunlar ise kolera, hepatit, lejyoner, tifüs, tifo vb hastalıklar olmaktadır.
 Bunlar ise genel olarak çelik, galvaniz, paslanmaz, fiber, saç, beton ve ayrıca fayans depolar olarak bilinmekte ve sınıflandırılmaktadır.
 Buna göre temizlenmemiş olan ya da dezenfekte olmamış bütün depolardan gelen kirli ve atık sular bulaşık ve çamaşır makinalarının hidrofor ve arıtma cihazlarına zarar vererek çalışmayacak hale getirmektedir.
 Buna göre suların nitelikleri ve sıcaklıklarının mutlaka belirli şekillerde olması gerekmektedir.
 Buna göre suların depolanması esnasında yine suların niteliği ve sıcaklığı her zaman için önemli bir yere sahip olarak bir parametre olmaktadır.
 Buna göre su depolarının mutlaka temizlenmesi gerekmektedir.
 Buna göre sağlam ve güvenli bir kapağı olmayan ayrıca uzun süre boyunca da kullanılmayıp genel olarak binaların alt katlarında oldukları için de varlığı unutularak temizlik dezenfektesi yapılmayarak kirli kalan su depoları, insanların sağlıkları açısından büyük tehlike taşımaktadır.
 Buna göre pis depolarda bulunan bütün suların, tifo, kolera, sarılık, hepatit vb olan bütün bulaşıcı hastalıklara neden olduğunu da temizlenen depoların da mutlaka yaklaşık olarak 6 ayda yeniden kirlendiğinden dolayı temizlenmesi gerekmektedir.
 Buna göre mevcut olan su depolarının belirli periyotlar ile temizlenmesi ve aynı zamanda gerekli olan bütün bakımlarının da yapılarak dezenfeksiyonunun sağlanması gerektiği hakkında gerekli açıklamaları yapan uzmanlar, alınması gereken birçok farklı önlemler hakkında insanlara gerekli uyarılarda bulundular
 Buna göre ise suların toplu olarak tüketimlerine verilmiş olan oteller, okul, cami, hastane, çok konutlu olan binalar vb yerlerde bütün su depolarının yaygın olarak kullanıldığı bilinin ve belirtilen genelgede ise kesinti halinde devreye giren bu depoların ve su sistemlerinin temizlikleri ve ayrıca hijyenleri için gereken bütün dikkatin ve önemin verilmesi gerekmektedir.
 Buna göre ise bilinmesi gerekmektedir. ki ve uzmanların da açıklamalarına göre, insan sağlığına zararlı olmayan depolarda kullanılabileceklerine dair olan resmi belgeleri olan, hijyen ve aynı zamanda sağlık koşullarını da en etkili şekillerde sağlayan özel maddeler kullanılarak profesyonel ve uzman ekipler tarafından gerekli temizlik işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
 Buna göre dezenfeksiyon hastalık yapıcı olan bütün organizmaların yok edilmesinde ya da etkisiz bir hale getirilmesi işlemi olmaktadır.
 Buna göre de depolara kadar sağlıklı bir şekilde getirilen ve bulunan suların ise sadece depolara alınarak da muhafaza edilmesi kesinlikle yeterli olmamaktadır.
 Buna göre bilinmesi gerekmektedir. ki 3-5 gün içerisinde depolarda bulunan suların kullanılması bakteri, mikrop ve virüslerin üremesini etkili olarak önleyecektir
 Buna göre bilindiği üzere su depoları genel olarak bodrum katlarında bulunduklarından dolayı bazı durumlarda ihmal edilmektedir.
 Bu şekillerde olan su depolarının görüntüleri ise çok fazla kötü durumda olmaktadır. ki pes dedir.tecek hale getirmektedir.
 Bu şekillerde olan su depoları bilinmesi gerekmektedir. ki hastalık yapıcı olan mikropların oluşmasına neden olarak kısa sürede tehlike saçmaktadır.
 Bu suların içilmemesi sadece temizlikte kullanılmamasında dahi olası birçok farklı sorunlar ile karşılaşılmaktadır.
 Bu su depolarının temizlikleri ve dezenfektesinin periyodik olan şekillerde yaptırılması gerektiğinden bu temel olan sağlık sorunlara neden olabilmektedir.
 Bu sistemin tarihi ise oldukça eski zamanlara dayanmaktadır.
 Bu sebeplerden dolayı su depolarının mutlaka uzman ve deneyimli kişiler tarafından temizlenmesi gerekmektedir.
 Bu sebeplerden dolayı da yaz aylarında su depolarına daha da fazla önem gösterilmeli ve sular ile buluşan hastalıkların da önlenmesi için suların kalitesini belirli aralıklar ile kontrol etmek gerekmektedir.
 Bu sebeplerden dolayı da bütün su depolarına olduğundan daha da fazla önem gösterilmelidir ve sular ile bulaşan hastalıkların da önlenmesi için suların kalitelisi belirli aralıklar ile kontrol edilmelidir
 Bu sayelerde ise kokusuz, tortusuz ve aynı zamanda daha da berrak olan sular elde edilmektedir.
 Bu sayede ise kokusuz, tortusuz daha da berrak suyu nitelikli bir hale getirerek tüketmenizi hedeflemekteyiz
 Bu pis sular birçok hastalıklara neden olmaktadır.
 Bu özel olan yalıtım malzemelerinin de suyla etkileşimi ve içme kullanma sularının kalitesi üzerinde ki etkileri de belirlenip de bu konular ile ilgili olarak gerekli olan yasal çalışmaların da bir an önce başlatılması gerekmektedir.
 Bu işlemler esnasında periyodik olan temizleme işlemleri yapılmaktadır. bu işlemler ise şu şekillerde olmaktadır.
 Bu ihmaller sonucunda ise insanlarda, sarılık, tifo, dizanteri, kolera vb gibi farklı şekillerde olan hastalıklara neden olabilmektedir.
 Bu ihmaller neticesinde ise birçok hastalıklar meydana gelmektedir.
 Bu hastalıklardan ve olası sorunlardan korunmak için mutlaka depoların özel temizliklerini yaptırmanız gerekmektedir.
 Bu hastalıklara ve olası sorunlara aksiliklere sebebiyet vermemek için en kısa süre içerisinde su depolarının temizliklerinin yaptırılması gerekmektedir.
 Bu hastalıklara sebebiyet vermemek için su depolarınızın temizliklerini mutlaka belli aralıklar ile yaptırmanız gerekmektedir.
 Bu gerekli olan işlemler ise geniş bir aralıkları ifade ederek, su depolarının temizlikleri de yapılmaktadır.
 Bu gerekli olan işlemler bittikten sonra depolarınız tekrar durulanmaktadır.
 Bu gerekli olan amaçlar için iş yerimizde, çalışanlarda çevre bilinci oluşturmak amaçlı olarak eğitim ve çevre kurallarına uyum için de denetimlerinde süreklilik sağlamaktayız
 Bu formlar da ise bilinmesi gerekmektedir. ki birçok farklı hastalıklara ve insan sağlığını tehdit eden durumlara neden olabileceği gözlenmiştir.
 Bu etkili olan sistem ve işlem oldukça geniş bir aralıkları ifade etmektedir.
 Bu esnada ise yemek yaparken, duş alırken, diş fırçalarken, çamaşır ya da bulaşık yıkarken vb durumlar karşısında ister istemez depolarda biriken ve olan sulardan kullanılmaktadır. ve bunun sonucunda ise mikroplu sular ile temas edilerek en kötüsü içilmektedir.
 Bu durumlarda yine depoların temizliklerini ve bakımlarını en etkili şekillerde yaptırmanız gerekmektedir.
 Bu durumlar karşısında ise ilk olarak fiziksel kirlilik olarak tespit edilse de zaman içerisinde insan sağlığını tehdit edici olan rahatsızlıklara neden olmaktadır.
 Bu durumlar ise suların kısa sürede içilebilirliğini ve kullanılabilir özelliklerini yok etmektedir.
 Bu depoların tabanlarında biriken çökertiler belli periyotlar ve aşamalar ile mutlaka dışarı atılması gerekmektedir.
 Bu depoların ise uygunsuz oldukları iyi kalitede suların bile kısa sürede kirlendiği suya renk ve pas verdiği bilinmektedir.
 Bu depoların içerisinde bulunan paslanmış demirler, tahta parçacıkları, ağaç kökleri, inşaat atıkları, böcekler ve aynı zamanda istenmeyen birçok farklı durumlar bulunmaktadır.
 Bu depolardan saç, ömrü dolmuş olan galvaniz ve çelik olanlar suların kalitesini temizlik ve bakımlarının düzenli yapılmadığı zamanlarda olumsuz yönlerde etkilemektedir.
 Bu depolar ise su ne kadar temiz olursa olsun kısa sürede suları kirletmektedir.
 Bu bilgilerin dışında ise suların depolandığı depo nitelikleri de sular ile etkileşimleri açısından oldukça önemlidir
 Bu bilgilere göre ise hem insanların sağlıkları için hem de olası depremlerin önlenmesi için mutlaka su depolarının temizliklerinin ve bakımlarının mutlaka her 6 ayda bir defa yaptırılması gerekmektedir.
 Bu aşamalarda şamandıranızın gerekli olan bakımlarını ve eğer ki gerekirse de değişimlerini bozulmadan yapmanız gerekmektedir.
 Bu aşamalara mutlaka önem göstererek uzman ve deneyimli olan kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.
 Bu alanlardan gerekli hizmetleri uzman ve deneyimli kişilerden almak isterseniz eğer bizlere web sitesi adresimizden ya da iletişim numaralarımızdan ulaşarak garantili ve kaliteli hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.
 Bu alanlarda bizlerde yılların verdiği deneyim, tecrübe ve kalite ilse su depolarının temizliklerinde siz değerli müşterilerimize her zaman güvenilir, kaliteli ve sorunsuz bir hizmet vermekteyiz
 Bizlerde yılların verdiği deneyim ve tecrübe ile Bakırköy bölgesinde siz değerli müşterilerimize her zaman alanında uzman kadromuz ve ekibimiz ile garantili, kaliteli en önemlisi ise sorunsuz bir hizmeti sunmaktayız
 Bizlerde yılların verdiği deneyim ve ayrıca tecrübe iler her zaman siz değerli müşterilerimizin yanında olarak kaliteli sorunsuz ve profesyonel ekibimiz ile gerekli hizmetleri vermekteyiz
 Bizlerde uzman ve deneyimli firmamız ve profesyonel ekibimiz ile siz değerli müşterilerimize her zaman garantili ve kaliteli bir hizmet vermekteyiz
 Bizlerde uzman firmamız olarak siz değerli müşterilerimize her zaman için kaliteli, garantili ve ayrıca sorunsuz bir hizmet sunmaktayız
 Bizlerde su depolarının temizliklerinde yılların verdiği deneyim ve tecrübe ile her zaman siz değerli müşterilerimize uzman kadromuz ile güvenilir ve kaliteli bir hizmet sunmaktayız
 Bizlerde bu alanlarda uzman ve profesyonel ekibimiz ile su depolarınızın temizlik işlemlerini kısa sürede kaliteli ve sorunsuz bir şekilde yapmaktayız
 Bizlerde bu alanlarda gerekli hizmetleri sizlere etkili şekillerde vermekteyiz bizlere web sitesi adresimizden ya da iletişim numaralarımızda ulaşarak gerekli hizmetleri alabilirsiniz.
 Bizler yılların verdiği tecrübe kalite ve deneyim ile siz değerli müşterilerimize her zaman alanında uzman ve profesyonel ekibimiz ile istediğiniz hizmetleri sorunsuz ve kaliteli bir şekilde vermekteyiz
 Birçok farklı alanlarda ve yerlerde eski olan eşyalardan aynı zamanda atıklardan da su depolarına güçlükle ve zorlukla ulaşılmaktadır.
 Binaların ise taşıyıcı olan kolonları ve bina ana duvarları ise su içerisinde beklemektedir.
 Bilinmesi gerekmektedir. ki ülkemizde ise bütün sular klorlu olduklarından dolayı beton ve demire de daha hızlı şekillerde etki etmektedir. ve yine korozyona da uğramaktadır.
 Bilinmesi gerekmektedir. ki temizletilmemiş ve kirli olan sulardan en çok etkilenen her zaman için yaşlılar ve çocuklar olmaktadır.
 Bilinmesi gerekmektedir. ki özellikle de saç olan su depoları, ömrü dolmuş galvaniz ve aynı zamanda ise çelik depolar suların kalitesini olumsuz bir yönde etkilemektedir.
 Bilinmesi gerekmektedir. ki insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalıklar için su en elverişli geçiş vasıtası olmaktadır.
 Bilinmesi gerekmektedir. ki hiçbir arıtmadan geçen suların kuyu artezyen vb gibi yeraltı sularının da depolarda bekletilmesi ile meydana gelecek ve oluşabilecek olan mikrobiyolojik olan faaliyetler ile de şebeke sularının depolanması sırasında depo içerisinde meydana gelebilecek ve oluşabilecek olan bütün faaliyetler farklı şekillerde olmaktadır.
 Bilinmesi gerekmektedir. ki her iki milyondan fazla olarak insanların su ile kısa sürede bulaşan hastalıklar yüzünden öldüğü de genel araştir.malar sonucunda ortaya çıkmıştir.
 Bilinmesi gerekmektedir. ki dezenfeksiyon işlemi gerçek anlamda etkisiz hale getirilemeyen hastalık yapıcı olan organizmalarda bulunmaktadır.
 Bazı hastalıklar kirli ve bakımları yapılmayan depolarda bulunan sulardan içme ve kullanma esnasında geçmektedir.
 Başta sarılık olmak üzere kolera, dizanteri, tifo, hepatit vb hastalıklara neden olmaktadır.
 Ayrıca yerel olan yönetimler tarafından alınan bütün tedbirlerin de yanı sıra Sağlık Bakanlığına bağlı olan sağlık kurum ve kuruluşlarında da bazı farklı olan önlemlerinde alınması istenmektedir.
 Ayrıca temizlenen su depolarının ise 6 ay sonra tekrar kirlendiğini belirten uzman ve yetkili kişiler kısa sürede ve belli aralıklar ile işlemlerin tekrar gerçekleşmesi hakkında gerekli acıkmalarını yapmışlardır
 Ayrıca içlerinde yer alan çatlak, korozyon ve su sızıntıları kısa sürede tespit edilerek, PH ve klor testleri de en etkili şekillerde yapıktan sonra teknik raporların hazırlanması mutlaka gerekmektedir.
 Ayrıca depolarda suların içerisinde çamurlaşmalar, paslanma, dökülmeler, suyun renginde değişiklik, koku, bakteri vb birçok durum meydana gelmektedir.
 Ayrıca bütün hizmetlerimiz her zaman için uzman e deneyimli olan profesyonel ekibimiz tarafından kısa sürede garantili, kaliteli ve sorunsuz şekillerde yapılmaktadır.
 Ayrıca beton depolarda ise suların kimyasal yapısı, depo içlerinde ve yüzeylerinde etkileşime neden olmaktadır.
 Ayrıca bazı zamanlarda ise binalar fark edilmeden, depoları binaların temellerine su kaçırmaktadır. ve bunlar karşısında ise bütün temel ise zaman içerisinde çürümeye başlamaktadır.
 Ayrıca arıza sebebi ile ortaya çıkan kaçakların da mutlaka en kısa süre içerisinde önlenmesi gerekmektedir.
 Aynı zamanda uzman ve yetkili olan kişiler kirli, bakımsız ve temizlikleri yapılmayan su depolarından gelen pis suların, çamaşır, bulaşık makinası ile hidrofor ve arıtma cihazlarını da bozduğunu bilerek bunlara göre önlem alınması mutlaka gerekmektedir.
 Aynı zamanda şamandıranızın da bakımlarının ve eğer ki gerekirse de değişimlerini yine uzman kişilerce bozulmadan yapılması gerekmektedir.
 Aynı zamanda su depolarında bulunan fiziksel olan kirlilik yani kum, çakıl, tortular, hayvan ölüleri, çamur vb maddeler uygun bir yere atılır
 Aynı zamanda kirlenmelerin önüne geçerek de depolarınızın fiziksel olarak temizlik ve dezenfeksiyonlarını sağlayarak maksimum olarak hijyen sağlamaya çalışmaktayız
 Aynı zamanda ise kirli ve temizlenmeyen depolardan gelen ve meydana gelen pis sular evlerde çamaşır, bulaşık makinası ile hidrofor ve arıtma cihazlarını da kısa sürede bozduğu belirtilmektedir.
 Aynı zamanda ise depolardaki suların yine özel kaynakları da depolamaya etki ederek herhangi bir dezenfeksiyon işlemi uygulanmayan suların da depolarda biriktirilmesi suların kirlenmesine neden olmaktadır.
 Aynı zamanda ise çalışma emniyeti için de su depolarının temizlik işlemlerinden önce mutlaka deponun havalandırması ve aydınlatılmasının da sağlanması gerekmektedir.
 Aynı zamanda hidrofor ve artıma cihazlarına da zarar vermektedir.
 Aynı zamanda gerçek anlamlarda ise dezenfeksiyon ilk defa olarak 1904 yılında bir tifo salgınında sodyum hipoklorit ile klorlama yapılarak önlenmesi ile başlamıştır ve bunlardan sonra ise dezenfeksiyon işlemleri hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştir.
 Aynı zamanda genel olarak okullarda, hastanelerde, apartmanlarda, iş yerlerinde vb alanlarda bulunan içme suyu depoları yıl içerisinde mutlaka en az olarak 1 defa temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
 Aynı zamanda dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan bütün ısılar, sterilizasyon derecelerinde yakınlıkta olabildikleri gibi de mikroorganizmasında vejatatif yani hastalık yapıcı ve yanı zamanda dış çevre koşullarına dirençsiz ve bu şekillerinin de öldürüldüğü şekillerde olabilmektedir.
 Aynı zamanda banyoda kullanımları, tuvalet kullanımları, diş fırçalama, çamaşır ve bulaşık yıkanması ve ev temizliklerinde kullanılan sular dahi kirli sular ile yapılmaktadır.
 Aski şebeke sularına ekstra olarak klor atmamanız gerekmektedir. ve hidrofor genleşme tanklarınızın da bakımlarını EPDM membranlı olmasına ayrı bir özen göstermeniz gerekmektedir.
 Ardından ise depolarınızın bütün katmanları yaklaşık olarak 150 bar basınç su kompresörü ile temizlenerek kirli olan su dalgıç pompalar ile dışarı atılmaktadır.
 Ancak ne yazık ki su depolarına olması gereken özen gösterilmemektedir.
 Ancak bilinmesi gerekmektedir. ki bu temizlik işlemlerinin ise mutlaka konusunda uzman ve deneyimli kişiler tarafından temizletilmesi gerekmektedir.
 Aksi durumlarda ise olası farklı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
 Ailenizin sağlığı için de mutlaka temizlik işlemlerine özen göstermeniz gerekmektedir.
 3 ya da 5 günde bir defa depo sularını kullanmak bakteri üremesini kısa engeller ve bu arada bilinmesi gerekmektedir. ki aski ise şebeke sularını ekstra klor atmamanız gerekmektedir.