Yazılar

Su Deposu İzolasyonu

Su deposu izolasyonu Öncelikle su depolarının bina içlerindeki yerleri bu değerlendirmeyi yapmak için önemlidir. Binalarda su depoları genellikle bodrum katlarına, tavan aralarına ya da çatıya kurulmaktadır. Su depolarının sağlık açısından önemi tartışılamaz özellikle binalardaki su depoları genellikle göz önünde olmadıkları için sıklıkla unutulmaktadırlar. Su depolarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi şarttır. Bu işlemin 6 ayda bir düzenli olarak yapılması ve asla ihmal edilmemesi gereklidir. Su deposunun izolasyonu ise temizlenmesinden daha farklı bir işlemdir. Su depoları sürekli izole edilmek zorunda değildir fakat çok eskimiş, artık sağlık açısından suyu iyi bir şekilde sterilize edemeyecek duruma gelen ve su kaçaklarının tespit edildiği su depolarının izolasyonları yapılmalıdır. Aksi takdirde su depolarının temizliği rutin olarak bile yapılsa bunun herhangi bir faydası olmayacaktır.

Su Deposunun İzolasyonu ile Binanızı da Korumuş Olursunuz

Su Deposu Kapağı’ndan giren hayvanlar, pislikler, birikmiş tozlar, kumlar zaman içinde binalardaki su depolarını sağlık açısından ileri seviyede elverişsiz bir duruma getirebilir. Su depolarının izolasyonu binanızı da kısmen koruyacaktır çünkü su kaçakları nedeni ile binaların suyla temas etmesi binanın güvenilirliğini ve ömrünü etkileyecek bir durumdur. Su, binanın taşıyıcılığında etkin rol oynayan demirlerin paslanmasına ve çürümesine neden olur. Bu da binanın taşıma yeterliliğinin azalmasına sebebiyet verir. Beton yapılar sudan olumsuz etkilenirler; su betonun çürümesine yol açar. Su depolarının izolasyonun yapılması, özellikle su kaçaklarının da önlenmesi anlamına geleceğinden binanın korunmasının arttırılmasını sağlayacaktır. Bakteri ve küflerin önlenmesi adına da yararlı ve sağlıklı bir işlemdir; bu konunun göz ardı edilmemesi gerekir.

Sağlıklı ve Güvenilir Şartlarda Suyunuzu Kullanın

Su deposu litre hesaplama, su depolarının nerelerde ve kaç kişi tarafından kullanıldığı, günlük su kullanım miktarının ne olduğu ve su deposu izolasyonu çalışmalarında ne kadar harç gerektiği gibi soruların cevapları açısından önemli bir konudur. Buna göre doğru büyüklükteki bir su deposu seçimi yapmak gerekir; ayrıca su deposu ne kadar büyükse izolasyon çalışmaları onunla paralel olarak genişleyecektir. Tabiki bu durumda kullanılan izolasyon harcı ve masraf da artacaktır. İzolasyon ile beraber su deponuzun temizliği de yapılır.