Su Depoları Nerelere Yapılmalıdır?

 

Su depoları, su kesintileri durumunda içlerindeki mevcut suyu kullanma imkânı sunan, suyun kapalı bir ortamda, hijyenik koşullarda muhafaza edilmesini sağlayan depolardır. Polyester, mavi dikey, polietilen, beton gibi farklı su depoları mevcuttur. İhtiyaca yönelik değişkenlik gösteren depolar, çatıya veya bodrum katlara konulabileceği gibi toprağın altına da yerleştirilebilirler. Su deposu litre hesaplama işlemi için ise kullanılacak yerdeki kişi sayısı önemlidir. Örneğin bir apartmanda 130 kişi için 90 litrelik, bir otelde ise 160 kişi için 120 litrelik bir depo yeterlidir. Silindir depoların hacmini hesaplamak için pi sayısı, yarıçap karesi ve yükseklik birbiriyle çarpılır. Ya da bir apartmanın ihtiyacı olan litreyi bulmak için apartmanın katı, kişi sayısı ve 90 rakamı çarpılarak, ihtiyaç duyulan deponun litresi bulunur.

Su Depolarının Yerleştirildikleri Yerlere Göre Avantaj ve Dezavantajları

Çatıda bulunan su depoları, herhangi bir ekstra güce ve elektrik harcamasına ihtiyaç duymadan tüm katlara suyu ulaştırabilirler ancak hem bakımları daha zordur hem de donma riskini önlemek için izolasyon gerektirirler. Ayrıca çatıya da ekstra yük bindirmiş olurlar. Aksine bodrumda yer alan su depolarında, suyu üst katlara ulaştırmak için elektriğe ihtiyaç vardır ancak bakımları kolay yapılmaktadır. Yer işgal etmeleri dezavantajları olsa da, çatıya konulan su depolarına göre onarımda ve bakımda kolay ulaşılabilirler. Toprağın altına gömülen su depolarında ise binaya ekstra yük binmemiş olur ve herhangi bir alan kaplanmaz. Bodruma yerleştirilen depolar gibi elektrik enerjisine ihtiyaç duyan toprağa gömülü su depolarında, bakım da ayrı bir problem teşkil eder. Herhangi bir problemde, depoya ulaşmak için toprağı kazmak gerekir.

Su deposu temizliği için Toprağın üstüne konulacak depolar için sağlam ve sert bir yüzey seçilmelidir. Beton su depolarında, su deposu montajı gerekmez, depo direkt olarak kullanılacak yere yapılır. Metal depolarda ise metal levhalar yardımıyla kurulum yapılır. Gerekli levhalar kullanım alanında birleştirilir. Polikarbon, plastik su depoları ise montaj açısından en kolay olanlardır.

Ortalama Maliyetler

Çeşitlerine ve litrelerine göre su deposu maliyeti de değişkenlik gösterir. Örneğin 2 tonluk bir polyester su deposu 800 lira gibi bir fiyata sahipken, aynı deponun 60 tonluğu 23 bine gelmektedir. 2 tonluk bir polietilen su deposu ise yaklaşık 500 liradır.

 

 

blank

Su Deposu İzolasyonu

Su deposu izolasyonu Öncelikle su depolarının bina içlerindeki yerleri bu değerlendirmeyi yapmak için önemlidir. Binalarda su depoları genellikle bodrum katlarına, tavan aralarına ya da çatıya kurulmaktadır. Su depolarının sağlık açısından önemi tartışılamaz özellikle binalardaki su depoları genellikle göz önünde olmadıkları için sıklıkla unutulmaktadırlar. Su depolarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi şarttır. Bu işlemin 6 ayda bir düzenli olarak yapılması ve asla ihmal edilmemesi gereklidir. Su deposunun izolasyonu ise temizlenmesinden daha farklı bir işlemdir. Su depoları sürekli izole edilmek zorunda değildir fakat çok eskimiş, artık sağlık açısından suyu iyi bir şekilde sterilize edemeyecek duruma gelen ve su kaçaklarının tespit edildiği su depolarının izolasyonları yapılmalıdır. Aksi takdirde su depolarının temizliği rutin olarak bile yapılsa bunun herhangi bir faydası olmayacaktır.

Su Deposunun İzolasyonu ile Binanızı da Korumuş Olursunuz

Su Deposu Kapağı’ndan giren hayvanlar, pislikler, birikmiş tozlar, kumlar zaman içinde binalardaki su depolarını sağlık açısından ileri seviyede elverişsiz bir duruma getirebilir. Su depolarının izolasyonu binanızı da kısmen koruyacaktır çünkü su kaçakları nedeni ile binaların suyla temas etmesi binanın güvenilirliğini ve ömrünü etkileyecek bir durumdur. Su, binanın taşıyıcılığında etkin rol oynayan demirlerin paslanmasına ve çürümesine neden olur. Bu da binanın taşıma yeterliliğinin azalmasına sebebiyet verir. Beton yapılar sudan olumsuz etkilenirler; su betonun çürümesine yol açar. Su depolarının izolasyonun yapılması, özellikle su kaçaklarının da önlenmesi anlamına geleceğinden binanın korunmasının arttırılmasını sağlayacaktır. Bakteri ve küflerin önlenmesi adına da yararlı ve sağlıklı bir işlemdir; bu konunun göz ardı edilmemesi gerekir.

Sağlıklı ve Güvenilir Şartlarda Suyunuzu Kullanın

Su deposu litre hesaplama, su depolarının nerelerde ve kaç kişi tarafından kullanıldığı, günlük su kullanım miktarının ne olduğu ve su deposu izolasyonu çalışmalarında ne kadar harç gerektiği gibi soruların cevapları açısından önemli bir konudur. Buna göre doğru büyüklükteki bir su deposu seçimi yapmak gerekir; ayrıca su deposu ne kadar büyükse izolasyon çalışmaları onunla paralel olarak genişleyecektir. Tabiki bu durumda kullanılan izolasyon harcı ve masraf da artacaktır. İzolasyon ile beraber su deponuzun temizliği de yapılır.